องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
องค์การบริหาส่วนตำบลบ้านดง ประกาศสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 043-306-864 E-mail : info@bandonglocal.go.th website : https://bandonglocal.go.th