องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร -เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 31 มีนาคม 2565 -สถานที่รับสมัคร ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางโทรศัพท์ 043306864 (ในวันและเวลาราชการ)