องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
E-service
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
308
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8233
ผู้เข้าชมทั้งหมด
301742
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศ...เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขุนด่าน หมู่ที่ ๑ (สายบ้านขุนด่านเชื่อมบ้านทรัพย์ภูพาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ไฟล์ดาวน์โหลด>>>ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขุนด่าน หมู่ที่ ๑ (สายบ้านขุนด่านเชื่อมบ้านทรัพย์ภูพาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)