องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศ ยกเลิก โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.145-04 สายบ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 15 ถึง บ้านดง หมู่ที่ 2
 
ประกาศ ยกเลิก โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.145-04 สายบ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 15 ถึง บ้านดง หมู่ที่ 2