องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
สถานที่ท่องเที่ยว
 
ขอเชิญเที่ยวงานโครงสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๕ , ๖ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น