องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
สถานที่ท่องเที่ยว
 
วัดพระพุทธบาทภูพานคำ
 
 
วัดพระพุทธบาทภูพานคำเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองในมณฑป และ พระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่ หรือหลวงพ่อใหญ่ สูง 14 เมตร อยู่บนยอดเขา มีบันไดทางขึ้นจากลานวัดไปยังยอดเขาจำนวน 1,049 ขั้น หรือจะขับรถยนต์ขึ้นไปถึงยอดเขาก็ได้ บนยอดเขามองเห็นทัศนียภาพทะเลสาบเขื่อนอุบลรัตน์ได้สวยงาม

วัดอยู่ติดกับเขื่อนอุบลรัตน์ พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวนามว่า พระพุทธอุตตรมหามงคล และด้านล่างฐานก็จะเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งประชาชนในละแวกนั้นและใกล้เคียงให้ความเคารพและนับถือกันมาก  วัดพระพุทธบาทภูพานคำตั้งบริเวณไหล่เขาภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์