องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ติดต่อ อบต.
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง 

หมู่ที่ 14  ตำบลบ้านดง   อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 40250

โทรศัพท์ / โทรสาร 043-306-864

ติดต่อ สำนักปลัด ,กองช่าง, กองคลัง               043-306-864

          กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      043-306-865

            ป้องกันฯ บ้านดง (กู้ชีพ)                     043-306-863

E-mail : info@bandonglocal.go.th
website : https://bandonglocal.go.th