องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
E-service
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
311
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8236
ผู้เข้าชมทั้งหมด
301745
 
ติดต่อ อบต.
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง 

หมู่ที่ 14  ตำบลบ้านดง   อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 40250

โทรศัพท์ / โทรสาร 043-306-864

ติดต่อ สำนักปลัด ,กองช่าง, กองคลัง               043-306-864

          กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      043-306-865

            ป้องกันฯ บ้านดง (กู้ชีพ)                     043-306-863

E-mail : info@bandonglocal.go.th
website : https://bandonglocal.go.th