องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
กิจกรรม
 
11 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ธนาคารขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกเก็บรวบรวมขยะอันตรายทั้ง 15 หมู่บ้าน ทั้งหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง รวมทั้งสิ้น จำนวน 75.5 กิโลกรัม