องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
กิจกรรม
 
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง นายสุวิทย์ สังฆะสี นายโกสิน รัฐวร รองนายก อบต.บ้านดง พันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ย ปลัด อบต. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอุบลรัตน์ ผู้นำชุมชน ได้รับความอนุเคราะห์ถุงยังชีพจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเตียงกระดาษเพื่อมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียง บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น