องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
กิจกรรม
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 06.30 - 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านดง ณ บริเวณลานหน้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านดง