องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
กิจกรรม
 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง และกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ได้นำสินค้าร่วมจำหน่าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น