องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
กิจกรรม
 
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 งานสวัสดีการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ณ สถานที่ล้อไม้เฟอร์นิเจอร์ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น