องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
กิจกรรม
 
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นำโดย นายโกสิน รัฐวร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และนายสุภาพ แนวเงินดี ประธานชมรมผู้สูงอายุ เข้ารับประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เกรด A ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น