องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน ITA ประจำปี 2562
รายงานการเงินประจำเดือน
E-service
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
330
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8255
ผู้เข้าชมทั้งหมด
301764
 
กิจกรรม
 
ท่านพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ ได้กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ครั้งแรก ในวันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ท่านพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ ได้กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ครั้งแรก ในวันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบ้านดงออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง >สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง >และนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบ้านดงออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง >สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง >และนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
 
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง #บรรยากาศการรับสมัครวันแรก
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง #บรรยากาศการรับสมัครวันแรก
 
๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ประชุมปิดงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านดง ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๔ -รายงานการเงินรายไตรมาสที่๔ -พิจารณาโครงการประเภท ๔ การบริหาร/พัฒนากองทุนฯ -นำเสนอผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ
๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ประชุมปิดงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านดง ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๔ -รายงานการเงินรายไตรมาสที่๔ -พิจารณาโครงการประเภท ๔ การบริหาร/พัฒนากองทุนฯ -นำเสนอผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ
 
วันที่ 22 กันยายน 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับ #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง ผู้นำชุมชน ทีม อสม. บ้านบ่อ ม.4, 12, 13 ออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
วันที่ 22 กันยายน 2564 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับ #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง ผู้นำชุมชน ทีม อสม. บ้านบ่อ ม.4, 12, 13 ออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน และรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
 
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น "ครัวปันสุข สู้ภัยโควิด วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วย นางพัชรา เหล็กดี นายกกิ่งกาชาดอำเภออุบลรัตน์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุบลรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านดง และฝ่ายปกครองตำบลบ้านดง ร่วมจัดกิจกรรม "ครัวปันสุข สู้ภัยโควิด" ประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 ต.บ้านดง จำนวน 127 ครัวเรือน     พร้อมกันนี้ ได้มีการปลูกยางนา จำนวน 25 ต้น บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น "ครัวปันสุข สู้ภัยโควิด วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ พร้อมด้วย นางพัชรา เหล็กดี นายกกิ่งกาชาดอำเภออุบลรัตน์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุบลรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านดง และฝ่ายปกครองตำบลบ้านดง ร่วมจัดกิจกรรม "ครัวปันสุข สู้ภัยโควิด" ประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ 10 ต.บ้านดง จำนวน 127 ครัวเรือน พร้อมกันนี้ ได้มีการปลูกยางนา จำนวน 25 ต้น บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน
 
นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นตัวแทน อบต.บ้านดง รับประกาศนียบัตรเครือข่ายที่ร่วมกัน ดูแล รักษา แม่น้ำพอง จนเป็นที่ประจักษ์ จากท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ "เวทีสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน" โรงแรมอมารี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดย สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่๑๐ขอนแก่น ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๘ก.ย.๖๑
นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นตัวแทน อบต.บ้านดง รับประกาศนียบัตรเครือข่ายที่ร่วมกัน ดูแล รักษา แม่น้ำพอง จนเป็นที่ประจักษ์ จากท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ "เวทีสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน" โรงแรมอมารี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดย สนง.สิ่งแวดล้อม ภาคที่๑๐ขอนแก่น ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๘ก.ย.๖๑
 
13 กันยายน 2564 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 กิจกรรมสานตะกร้าพลาสติก และลูกประคบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
13 กันยายน 2564 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 กิจกรรมสานตะกร้าพลาสติก และลูกประคบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันที่ 2 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอขอบคุณสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ขอบคุณชมรมเยาวชนสร้างชาติ - NBI Youth Club มอบผลิตภัณฑ์ปกป้องและดูแลบุคลากรทางการแพทย์ และอสม. ให้ปลอดภัยจากวิกฤติโควิด-19 รับมอบโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม พร้อมคณะครู ตัวแทนนักเรียน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #อ้อมกอด อบต.บ้านดง #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล
วันที่ 2 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอขอบคุณสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ขอบคุณชมรมเยาวชนสร้างชาติ - NBI Youth Club มอบผลิตภัณฑ์ปกป้องและดูแลบุคลากรทางการแพทย์ และอสม. ให้ปลอดภัยจากวิกฤติโควิด-19 รับมอบโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม พร้อมคณะครู ตัวแทนนักเรียน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #อ้อมกอด อบต.บ้านดง #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล
 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และซ่อมแซมไฟส่องสว่างถนน บ้านกุดเชียงมี หมู่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น Cr.กองช่าง อบต.บ้านดง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และซ่อมแซมไฟส่องสว่างถนน บ้านกุดเชียงมี หมู่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น Cr.กองช่าง อบต.บ้านดง
 
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ปริมาณงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ อบต.บ้านดง กำหนด ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้ปริมาณงานโดยประมาณ 70 % Cr.กองช่าง อบต.บ้านดง
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ปริมาณงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่ อบต.บ้านดง กำหนด ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้ปริมาณงานโดยประมาณ 70 % Cr.กองช่าง อบต.บ้านดง
 
โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.145-03 สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5,6 ถึงบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง งานทดสอบความหนาแน่นของชั้นพื้นทาง (หินคลุก) ได้รับความอนุเคราะห์ทำการทดสอบโดยแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้ปริมาณงานโดยประมาณ 55% Cr.กองช่าง อบต.บ้านดง
โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.145-03 สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5,6 ถึงบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง งานทดสอบความหนาแน่นของชั้นพื้นทาง (หินคลุก) ได้รับความอนุเคราะห์ทำการทดสอบโดยแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้ปริมาณงานโดยประมาณ 55% Cr.กองช่าง อบต.บ้านดง
 
วันจันทร์ ที่23 สิงหาคม 2564 ท่านนายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านดง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อวัยทำงาน ที่รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านดง
วันจันทร์ ที่23 สิงหาคม 2564 ท่านนายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านดง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อวัยทำงาน ที่รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านดง
 
วันที่ 22 สิงหาคม 2564 โรงครัวอ้อมกอด อบต.บ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดง ได้ร่วมกันประกอบอาหารเที่ยงและอาหารเย็น เพื่อแจกให้แก่ผู้ที่มากักตัว จากสิ่งของที่ได้รับมอบจากสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ของชาวตำบลบ้านดง หน่วยงานภาครัฐฯ/เอกชน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน
วันที่ 22 สิงหาคม 2564 โรงครัวอ้อมกอด อบต.บ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดง ได้ร่วมกันประกอบอาหารเที่ยงและอาหารเย็น เพื่อแจกให้แก่ผู้ที่มากักตัว จากสิ่งของที่ได้รับมอบจากสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ของชาวตำบลบ้านดง หน่วยงานภาครัฐฯ/เอกชน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน
 
วันที่ 21 สิงหาคม 2564 โรงครัวอ้อมกอด อบต.บ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดง ได้ร่วมกันประกอบอาหารเที่ยงและอาหารเย็น เพื่อแจกให้แก่ผู้ที่มากักตัว จากสิ่งของที่ได้รับมอบจากสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ของชาวตำบลบ้านดง หน่วยงานภาครัฐฯ/เอกชน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน
วันที่ 21 สิงหาคม 2564 โรงครัวอ้อมกอด อบต.บ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดง ได้ร่วมกันประกอบอาหารเที่ยงและอาหารเย็น เพื่อแจกให้แก่ผู้ที่มากักตัว จากสิ่งของที่ได้รับมอบจากสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ของชาวตำบลบ้านดง หน่วยงานภาครัฐฯ/เอกชน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน
 
โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.145-03 สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5,6 ถึงบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงชั้นพื้นทาง (หินคลุก) แจ้งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ผลการดำเนินงานโดยประมาณ คิดเป็นร้อยละ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 ส.ค.64 ได้ปริมาณงานโดยประมาณ 50% ของปริมาณงานทั้งหมด
โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.145-03 สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5,6 ถึงบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ลงชั้นพื้นทาง (หินคลุก) แจ้งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ผลการดำเนินงานโดยประมาณ คิดเป็นร้อยละ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 ส.ค.64 ได้ปริมาณงานโดยประมาณ 50% ของปริมาณงานทั้งหมด
 
20 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอขอบคุณสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ขอขอบคุณนางสาวสุวรรณี คลังกลาง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ มอบน้ำ5แพ็ก ข้าวสารหนึ่งกระสอบ กลุ่มชาวบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 14 มอบข้าวกล่อง 50 กล่อง น้ำดื่ม 4 แพ็ค พ่อต่าย หมู่ 6 บ้านหนองแต้ มอบข้าวสาร1 ถุง ให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลบ้านดง เพื่อประกอบอาหารมอบให้กับผู้ที่มากักตัวอยู่ศูนย์ฯและกักตัวที่บ้าน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #อ้อมกอด อบต.บ้านดง #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล
20 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ขอขอบคุณสายธารน้ำใจหลั่งไหลไม่ขาดสาย “คนไทยไม่ทิ้งกัน”ขอขอบคุณนางสาวสุวรรณี คลังกลาง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ มอบน้ำ5แพ็ก ข้าวสารหนึ่งกระสอบ กลุ่มชาวบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 14 มอบข้าวกล่อง 50 กล่อง น้ำดื่ม 4 แพ็ค พ่อต่าย หมู่ 6 บ้านหนองแต้ มอบข้าวสาร1 ถุง ให้แก่ศูนย์พักคอยตำบลบ้านดง เพื่อประกอบอาหารมอบให้กับผู้ที่มากักตัวอยู่ศูนย์ฯและกักตัวที่บ้าน "คำว่าขอบคุณ เป็นคำสั้นๆ แต่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ลองเปลี่ยนจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ แล้วเราจะมีความสุข" #ชาวตำบลบ้านดงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 #อ้อมกอด อบต.บ้านดง #ชาวตำบลบ้านดงไม่ทิ้งกัน #กำลังใจคือสิ่งสำคัญ #เราจะสู้ไปด้วยกัน #ขอบคุณที่ให้โอกาสเราดูแล
 
วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านดง ครั้งที่๔/๒๕๖๔ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่ออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือประชาชนรับมือโควิด-19 โดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานฯ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านดง ครั้งที่๔/๒๕๖๔ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่ออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือประชาชนรับมือโควิด-19 โดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานฯ
 
 ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขอบพระคุณ อบต.ท่าพระ จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ ณ ศาลาประชมคมบ้านหนองโข่ย ม.๑๙
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขอบพระคุณ อบต.ท่าพระ จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ ณ ศาลาประชมคมบ้านหนองโข่ย ม.๑๙
 
ขอบพระคุณ กองบุญค้ำคูณ (สายบุญนายทรงวุฒิ พิศพล) ขออนุโมทนาบุญ #กับคุณณัฐชา เร่งขวนขวาย และครอบครัว (บ.ณัฐชา รุ่งเรือง เซอร์วิส จำกัด) จ.ชลบุรี บริจาคหมอน 40 ใบ เป็นเงิน1,000บาท ให้ศูนย์พักคอย "อ้อมกอด อบต.บ้านดง" อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น #ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป ผ่านพ้นจากภัยโควิด-19
ขอบพระคุณ กองบุญค้ำคูณ (สายบุญนายทรงวุฒิ พิศพล) ขออนุโมทนาบุญ #กับคุณณัฐชา เร่งขวนขวาย และครอบครัว (บ.ณัฐชา รุ่งเรือง เซอร์วิส จำกัด) จ.ชลบุรี บริจาคหมอน 40 ใบ เป็นเงิน1,000บาท ให้ศูนย์พักคอย "อ้อมกอด อบต.บ้านดง" อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น #ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป ผ่านพ้นจากภัยโควิด-19
 
อาสาสมัครบริบาลออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง
อาสาสมัครบริบาลออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง
 
ขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ที่ให้เกียรติมาเชิญชวน อบต.บ้านดง เข้าร่วมโครงการ "อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมืเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่" สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และมอบชุดตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น(SI-2) จำนวน ๑๐๐ ขวด โดยมีท่าน อดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นผู้ให้ข้อมูล
ขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ที่ให้เกียรติมาเชิญชวน อบต.บ้านดง เข้าร่วมโครงการ "อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมืเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่" สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และมอบชุดตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น(SI-2) จำนวน ๑๐๐ ขวด โดยมีท่าน อดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นผู้ให้ข้อมูล
 
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านดง ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านดง ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ
 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ขอบพระคุณ ทต.หนองตูม ผู้นำ อสม. บ้านหนองบัวน้อย ม.๖ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ได้ให้เกียรติเชิญนาย ทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากรโครงการคัดแยกขยะครัวเรือน เพื่อป้องกันโรคอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๖๔
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ขอบพระคุณ ทต.หนองตูม ผู้นำ อสม. บ้านหนองบัวน้อย ม.๖ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ได้ให้เกียรติเชิญนาย ทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากรโครงการคัดแยกขยะครัวเรือน เพื่อป้องกันโรคอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๖๔
 
๕ ก.ค.๖๔ ขอบพระคุณ ทต.หนองตูม ผู้นำ อสม. บ้านหนองบัวน้อย ม.๑๐ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ได้ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากรโครงการคัดแยกขยะครัวเรือน เพื่อป้องกันโรคอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๖๔
๕ ก.ค.๖๔ ขอบพระคุณ ทต.หนองตูม ผู้นำ อสม. บ้านหนองบัวน้อย ม.๑๐ ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ได้ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากรโครงการคัดแยกขยะครัวเรือน เพื่อป้องกันโรคอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๖๔
 
 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น(สินค้าชนิดจิ้งหรีด) ณ ห้องประชุมองค์กาีบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดย ท่านศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะติดตาม ทั้งนี้ มีท่านกิตติพงษ์ ชูศรียิ่ง ปลัดอาวุโสอำเภออุบลรัตน์ ท่านสุจินต์ สุภาเส เกษตรอำเภอพัฒนาการอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภออุบลรัตน์ หัวหน้าส่วนราชการ ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง กล่าวต้อนรับท่านประธาน จากนั้น ท่านประธานพบปะ มอบแนวนโยบาย ให้กำลังใจเกษตรกร ตามลำดับ
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น(สินค้าชนิดจิ้งหรีด) ณ ห้องประชุมองค์กาีบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดย ท่านศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะติดตาม ทั้งนี้ มีท่านกิตติพงษ์ ชูศรียิ่ง ปลัดอาวุโสอำเภออุบลรัตน์ ท่านสุจินต์ สุภาเส เกษตรอำเภอพัฒนาการอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภออุบลรัตน์ หัวหน้าส่วนราชการ ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง กล่าวต้อนรับท่านประธาน จากนั้น ท่านประธานพบปะ มอบแนวนโยบาย ให้กำลังใจเกษตรกร ตามลำดับ
 
วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 พนักงาน อบต.บ้านดง และชาวตำบลบ้านดงรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยท่านดาบตำรวจพิชิต วารีศรี รองนายก อบต.บ้านดง มอบอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ พร้อมติดตามให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 พนักงาน อบต.บ้านดง และชาวตำบลบ้านดงรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยท่านดาบตำรวจพิชิต วารีศรี รองนายก อบต.บ้านดง มอบอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ พร้อมติดตามให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
 
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง เพื่อติดตามการดำเนินงานภายในศูนย์ในการจัดประสบการณ์ ในปีการศึกษา 1/2564
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง เพื่อติดตามการดำเนินงานภายในศูนย์ในการจัดประสบการณ์ ในปีการศึกษา 1/2564
 
โครงการ/งานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.145-03 สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5,6 ถึงบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เริ่มนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่และเริ่มลงมือดำเนินการก่อสร้าง
โครงการ/งานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.145-03 สายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5,6 ถึงบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เริ่มนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่และเริ่มลงมือดำเนินการก่อสร้าง
 
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านดง ออกให้บริการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ม.9 บ้านคำปลาหลาย และ ม.11 บ้านหนองผักแว่น
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านดง ออกให้บริการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ม.9 บ้านคำปลาหลาย และ ม.11 บ้านหนองผักแว่น
 
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านดง ออกให้บริการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564  (บ้านทรัพย์ภูพาน ม.10)
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านดง ออกให้บริการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 (บ้านทรัพย์ภูพาน ม.10)
 
วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 พนักงาน อบต.บ้านดง และชาวตำบลบ้านดงรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 นายอนันต์ จันทะเขต หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดง มอบอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ และประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 พนักงาน อบต.บ้านดง และชาวตำบลบ้านดงรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 นายอนันต์ จันทะเขต หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านดง มอบอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ และประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
 
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านดง ออกให้บริการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564  (บ้านขุนด่าน ม.1)
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านดง ออกให้บริการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 (บ้านขุนด่าน ม.1)
 
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านดง ออกให้บริการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านดง ออกให้บริการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564
( บ้านดง ม.2,ม.3 )
 
วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 พนักงาน อบต.บ้านดง และชาวตำบลบ้านดงรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยท่านดาบตำรวจพิชิต วารีศรี รองนายก อบต.บ้านดง มอบอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ พร้อมติดตามให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 พนักงาน อบต.บ้านดง และชาวตำบลบ้านดงรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วยท่านดาบตำรวจพิชิต วารีศรี รองนายก อบต.บ้านดง มอบอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ พร้อมติดตามให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เดินทางมารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
 
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทัั้งคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการประชุมซักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ละรอกที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทัั้งคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการประชุมซักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ละรอกที่ 3
 
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านดง ออกให้บริการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564  ( บ้านหนองแต้ ม.5,ม.6)
กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.บ้านดง ออกให้บริการตามโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ( บ้านหนองแต้ ม.5,ม.6)
 
22 มีนาคม 2564 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย ดาบตำรวจพิชิต วารีศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วย ท่านสมพิต ศรีแนน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่รอบตำบลเพื่อเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับผู้สูงอายุและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง
22 มีนาคม 2564 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย ดาบตำรวจพิชิต วารีศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วย ท่านสมพิต ศรีแนน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่รอบตำบลเพื่อเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับผู้สูงอายุและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง
 
ทีมงานจิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมมือกันสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน เกิดการเรียนรู้จากการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาที่สอดคล้องกับธรรมชาติซึ่งเป็นการวางรากฐานของการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดชีวิต
ทีมงานจิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมมือกันสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน เกิดการเรียนรู้จากการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาที่สอดคล้องกับธรรมชาติซึ่งเป็นการวางรากฐานของการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดชีวิต
 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ติดตามมาตรการของสถานประกอบการในช่วงเฝ้าระวังโควิด-19 ของ บริษัท ปลาร้าเชพไพรฑูรย์ ฟู้ดโปรดักส์ ณ บ้านทรัพย์ภูพาน
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ติดตามมาตรการของสถานประกอบการในช่วงเฝ้าระวังโควิด-19 ของ บริษัท ปลาร้าเชพไพรฑูรย์ ฟู้ดโปรดักส์ ณ บ้านทรัพย์ภูพาน
 
ช่วงบ่าย ๒๘ มิ.ย.๖๔ ประชุม ประธาน อสม. โซน รพ.สต.บ้านดง ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น   #เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดย ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านอภิชาต เชาวนปรีชาพร ผอ.รพ.สต.บ้านดง และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
ช่วงบ่าย ๒๘ มิ.ย.๖๔ ประชุม ประธาน อสม. โซน รพ.สต.บ้านดง ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น #เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดย ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านอภิชาต เชาวนปรีชาพร ผอ.รพ.สต.บ้านดง และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
 
ช่วงบ่าย ๒๘มิ.ย.๖๔ ประชุม ประธาน อสม. โซน รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น    #เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดย ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านสุธานี อุปัชฌาย์ ผอ.รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
ช่วงบ่าย ๒๘มิ.ย.๖๔ ประชุม ประธาน อสม. โซน รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น #เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดย ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านสุธานี อุปัชฌาย์ ผอ.รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
 
 ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ตามแนวทาง ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมกับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีแนวปฏิบัติเพื่อถือปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับแรงงานจากแคมป์ ต่างๆ โดยให้ถือปฏิบัติทันที
ร่วมประชุมปรึกษาหารือ ตามแนวทาง ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมกับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีแนวปฏิบัติเพื่อถือปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับแรงงานจากแคมป์ ต่างๆ โดยให้ถือปฏิบัติทันที
 
กิจกรรมยืดอกพกถุงผ้า ส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ้านดง นำโดย น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล พร้อมทีม มอบถุงผ้าสำหรับยืม-คืน ให้ร้านค้าในชุมชน สนับสนุนโดย กองทุนสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมยืดอกพกถุงผ้า ส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ้านดง นำโดย น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล พร้อมทีม มอบถุงผ้าสำหรับยืม-คืน ให้ร้านค้าในชุมชน สนับสนุนโดย กองทุนสิ่งแวดล้อม
 
เช้านี้ 14พ.ค.64 วิทยากร #โครงการประชาชนร่วมใจเผชิญการระบาดของ COVID-19 กิจกรรม อสม.เคาะประตูบ้าน ตรวจวัดไข้ ให้ความรู้ สู้โควิด19 โดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง กล่าวพบปะ มอบนโยบายต่างๆ มีผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ประธาน อสม. และ อสม. บ้านบ่อกลาง ม.13 เข้าร่วม ทั้งนี้ นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากร
เช้านี้ 14พ.ค.64 วิทยากร #โครงการประชาชนร่วมใจเผชิญการระบาดของ COVID-19 กิจกรรม อสม.เคาะประตูบ้าน ตรวจวัดไข้ ให้ความรู้ สู้โควิด19 โดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง กล่าวพบปะ มอบนโยบายต่างๆ มีผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ประธาน อสม. และ อสม. บ้านบ่อกลาง ม.13 เข้าร่วม ทั้งนี้ นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากร
 
เช้าวันนี้ 12พ.ค.63 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธาน โดยมีท่านเชิดชัย ฐานะ กำนันตำบลบ้าน พร้อมท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล พร้อมส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายเลขานุการและ ประสานงานโครงการ
เช้าวันนี้ 12พ.ค.63 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดยท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธาน โดยมีท่านเชิดชัย ฐานะ กำนันตำบลบ้าน พร้อมท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล พร้อมส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นฝ่ายเลขานุการและ ประสานงานโครงการ
 
พฤหัสบดี ๒๙ เม.ย.๖๔ บวงสรวงคุณพระรัตนตรัย และเทพยดาเพื่อประกอบพิธียกเสาเอกเสาโท อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)
พฤหัสบดี ๒๙ เม.ย.๖๔ บวงสรวงคุณพระรัตนตรัย และเทพยดาเพื่อประกอบพิธียกเสาเอกเสาโท อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)
 
โครงการกตัญญู เชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 13 เมษายน 2564
โครงการกตัญญู เชิดชูผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 13 เมษายน 2564
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัด "โครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 13 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา จัดโดย องค์หการบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัด "โครงการวันกตัญญู เชิดชูผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 13 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา จัดโดย องค์หการบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ " #วิทยากรชุมชนคนฮักสิ่งแวดล้อม" ประจำศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชน
อบรมเชิงปฏิบัติการ " #วิทยากรชุมชนคนฮักสิ่งแวดล้อม" ประจำศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชน
 
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์รวมของหมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์รวมของหมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7
 
ประชุมระดมสมอง อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ( พชอ. อุบลรัตน์)
ประชุมระดมสมอง อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ( พชอ. อุบลรัตน์)
 
ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต" กิจกรรมรับซื้อขยะ บ้านหนองแต้ ม.๖
ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต" กิจกรรมรับซื้อขยะ บ้านหนองแต้ ม.๖
ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม  พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต" กิจกรรมรับซื้อขยะ บ้านหนองแต้ ม.๖ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ จำนวน  ครัวเรือน ขอบน้ำจิตน้ำใจทุกท่านครับ อบต.บ้านดงปันฮักสู่ชุมชน ๒๒ มี.ค.๖๔
 
ธนาคารขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย ท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ดาบตำรวจพิชิต วารีศรี รองนายกฯ ท่านอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดรักษาราชการปลัดและนายทรงวุฒิ พิศพล ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต ม.๑๕ บ้านกุดเชียงมี ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น รายที่ ๑๖๔ ด้วยรักและอาลัยเปี่ยมด้วยไมตรีจิต อบต.บ้านดง ปันฮักสู่ชุมชน ๒๒ มี.ค.๖๔
ธนาคารขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย ท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ดาบตำรวจพิชิต วารีศรี รองนายกฯ ท่านอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดรักษาราชการปลัดและนายทรงวุฒิ พิศพล ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต ม.๑๕ บ้านกุดเชียงมี ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น รายที่ ๑๖๔ ด้วยรักและอาลัยเปี่ยมด้วยไมตรีจิต อบต.บ้านดง ปันฮักสู่ชุมชน ๒๒ มี.ค.๖๔
 
กองช่าง และ ส่วนงานส่งเสริมการเกษตร อบต.บ้านดง ออกตรวจเยี่ยมและตรวจเช็ค งานพัฒนาแหล่งน้ำชนาดเล็กเพื่อการบำรุงรักษาและดำเนินการส่งเสริมกิจกรรม ภารกิจรับมอบ โครงการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ หนองหวาย บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 จากสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
กองช่าง และ ส่วนงานส่งเสริมการเกษตร อบต.บ้านดง ออกตรวจเยี่ยมและตรวจเช็ค งานพัฒนาแหล่งน้ำชนาดเล็กเพื่อการบำรุงรักษาและดำเนินการส่งเสริมกิจกรรม ภารกิจรับมอบ โครงการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ หนองหวาย บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 จากสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
 
16 มีนาคม 2564 ทีมสถาบันวิจัยเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ.พันธุ์ทิพ /อ.พัชรินทร์/อ.ปทุมกาญจน์) เข้าศึกษาดูงาน สอบถามข้อมูล การดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ณ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 โดยมีท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วย น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นวก.สุขาภิบาล และนายทรงวุฒิ พิศพล ผช.นวก.สุขาภิบาล ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
16 มีนาคม 2564 ทีมสถาบันวิจัยเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อ.พันธุ์ทิพ /อ.พัชรินทร์/อ.ปทุมกาญจน์) เข้าศึกษาดูงาน สอบถามข้อมูล การดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ณ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 โดยมีท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมด้วย น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นวก.สุขาภิบาล และนายทรงวุฒิ พิศพล ผช.นวก.สุขาภิบาล ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
 
วันที่ 12 มีนาคม 2564 ท่านพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ ลงพื้นที่เพื่อพบปะและมอบนโยบายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในเขตตำบลบ้านดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง #ชาวตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับท่านนายอำเภออุบลรัตน์(คนใหม่) ด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ 12 มีนาคม 2564 ท่านพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ ลงพื้นที่เพื่อพบปะและมอบนโยบายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในเขตตำบลบ้านดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง #ชาวตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับท่านนายอำเภออุบลรัตน์(คนใหม่) ด้วยความยินดียิ่ง
 
12 มีนาคม 2564 ประกอบพิธียกเสาเอกเสาโท ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดง โดย มีท่าน จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในส่วนราชการนำโดย ท่านอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี โดยมีนายทรงวุฒิ พิศพล นำประกอบพิธีกรรม
12 มีนาคม 2564 ประกอบพิธียกเสาเอกเสาโท ในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ ตำบลบ้านดง โดย มีท่าน จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในส่วนราชการนำโดย ท่านอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี โดยมีนายทรงวุฒิ พิศพล นำประกอบพิธีกรรม
 
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ดำเนินการจัดโครงการสานฝันหนูน้อยคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่เด็กเล็กที่สำเร็จการเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2563 และได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ร่วมเป็นเกียรติในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ดำเนินการจัดโครงการสานฝันหนูน้อยคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่เด็กเล็กที่สำเร็จการเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2563 และได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ร่วมเป็นเกียรติในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้
 
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ดำเนินการจัดโครงการสานฝันหนูน้อยคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่เด็กเล็กที่สำเร็จการเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2563 และได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ร่วมเป็นเกียรติในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้ดำเนินการจัดโครงการสานฝันหนูน้อยคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่เด็กเล็กที่สำเร็จการเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2563 และได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ร่วมเป็นเกียรติในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้
 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มีการดำเนินการประชุมซักซ้อมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี 2566 - 2570 ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน 8 โรงเรียน และได้มีการหารือ และชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้มีการดำเนินการประชุมซักซ้อมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี 2566 - 2570 ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จำนวน 8 โรงเรียน และได้มีการหารือ และชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางเมล็ด ทัพซ้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน บ้านดง หมู่ 3 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดของแก่น
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางเมล็ด ทัพซ้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน บ้านดง หมู่ 3 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดของแก่น
 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางเมล็ด ทัพซ้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน บ้านกุดเชียงมี หมู่ 15 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดของแก่น
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางเมล็ด ทัพซ้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน บ้านกุดเชียงมี หมู่ 15 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดของแก่น
 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางเมล็ด ทัพซ้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน บ้านกุดเชียงมี หมู่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางเมล็ด ทัพซ้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน บ้านกุดเชียงมี หมู่ 8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและคณะครูพร้อมด้วยเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา บำเบ็ญประโยชน์เก็บขยะรอบบริเวณวัดโพธิ์ชัย บ้านบ่อ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและคณะครูพร้อมด้วยเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา บำเบ็ญประโยชน์เก็บขยะรอบบริเวณวัดโพธิ์ชัย บ้านบ่อ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
11 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดทำโดย องค์การบริหราส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
11 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดทำโดย องค์การบริหราส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
 
วันจันทร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
วันจันทร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
10 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดทำโดย องค์การบริหราส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
10 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดทำโดย องค์การบริหราส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
 
2 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
2 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
1 กุมภาพันธ์ 2564 ปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลบ้านดงและตำบลโคกสูง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
1 กุมภาพันธ์ 2564 ปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลบ้านดงและตำบลโคกสูง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป /ขยะรีไซเคิล การประกวดคำขวัญหัวข้อ "การเลี่ยงโฟม ลดพลาสติก หยุดมลพิษ ชีวิตสดใส”
การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป /ขยะรีไซเคิล การประกวดคำขวัญหัวข้อ "การเลี่ยงโฟม ลดพลาสติก หยุดมลพิษ ชีวิตสดใส”
 
ขอบพระคุณ #เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้เกียรติเชิญนายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร #การบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน
ขอบพระคุณ #เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้เกียรติเชิญนายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร #การบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) ในส่วน EHA:4001การจัดการมูลฝอยทั่วไป และ EHA:4003 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) ในส่วน EHA:4001การจัดการมูลฝอยทั่วไป และ EHA:4003 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
 
ขอบพระคุณ เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญนายทรงวุฒิ พิศพล และคณะเป็นวิทยากรเกี่ยวกับ การจัดการขยะในชุมชนทุกรูปแบบและแนวทางการดำเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ๘ ก.พ.๖๒
ขอบพระคุณ เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญนายทรงวุฒิ พิศพล และคณะเป็นวิทยากรเกี่ยวกับ การจัดการขยะในชุมชนทุกรูปแบบและแนวทางการดำเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ๘ ก.พ.๖๒
 
ขอบพระคุณ อบต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล และคณะ เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่น ๒ นิทานก้อมหลายเรื่องขนาด เว้านัวหัวหินม่วน ๓๑ ม.ค.๖๓ ขอบคุณ #พี่ภูมิมินทร์และทีมงานครับ เครือข่ายที่อบอุ่นเสมอมาครับ
ขอบพระคุณ อบต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล และคณะ เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่น ๒ นิทานก้อมหลายเรื่องขนาด เว้านัวหัวหินม่วน ๓๑ ม.ค.๖๓ ขอบคุณ #พี่ภูมิมินทร์และทีมงานครับ เครือข่ายที่อบอุ่นเสมอมาครับ
 
ขอบพระคุณ อบต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญนายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่น ๑ ม่วนขนาดๆ ทุกคนเป็นตาฮัก ๓๐ ม.ค.๖๓ ขอบคุณ #พี่ภูมิมินทร์ และทีมงานครับ
ขอบพระคุณ อบต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญนายทรงวุฒิ พิศพล เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่น ๑ ม่วนขนาดๆ ทุกคนเป็นตาฮัก ๓๐ ม.ค.๖๓ ขอบคุณ #พี่ภูมิมินทร์ และทีมงานครับ
 
ขอบพระคุณ เทศบาลตำบลนาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล และคณะ เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ ม่วนขนาดๆ ทุกคนเป็นตาฮัก ๒๙ ม.ค.๖๓
ขอบพระคุณ เทศบาลตำบลนาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล และคณะ เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ ม่วนขนาดๆ ทุกคนเป็นตาฮัก ๒๙ ม.ค.๖๓
 
โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) ขอขอบพระคุณ อบต.บ้านดงและคุณทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ที่มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน ให้กับคณะครูและนักเรียนแกนนำ...ได้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานมากมายครับ...7 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) ขอขอบพระคุณ อบต.บ้านดงและคุณทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ที่มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน ให้กับคณะครูและนักเรียนแกนนำ...ได้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานมากมายครับ...7 กุมภาพันธ์ 2562
 
ขอบพระคุณ เทศบาลตำบลเชียงยืน จ.มหาสารคาม ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปี ๒๕๖๔ สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
ขอบพระคุณ เทศบาลตำบลเชียงยืน จ.มหาสารคาม ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปี ๒๕๖๔ สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
 
๒๕ ม.ค.๖๔ ขอบพระคุณ คณะตรวจติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ (งบกองทุนสิ่งแวดล้อม) จาก สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ ๑๐ และคณะ
๒๕ ม.ค.๖๔ ขอบพระคุณ คณะตรวจติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ (งบกองทุนสิ่งแวดล้อม) จาก สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ ๑๐ และคณะ
 
ขอบพระคุณ อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ที่ได้รับงบประมาณจาก กองทุนสิ่งแวดล้อม ณ บ้านโนนจิก ม.๖ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
ขอบพระคุณ อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ ที่ให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ที่ได้รับงบประมาณจาก กองทุนสิ่งแวดล้อม ณ บ้านโนนจิก ม.๖ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
 
18 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นางสาวธิชาภรณ์ นามวงษา และ นายนิรุทธ์ คเณสุข เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
18 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย นางสาวธิชาภรณ์ นามวงษา และ นายนิรุทธ์ คเณสุข เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
แผนงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง (กอช่าง)ตรวจสอบแนวเขตและชี้พิกัดในการดำเนินโครงการขุดลอกหนองปู่เหลือง บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
แผนงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง (กอช่าง)ตรวจสอบแนวเขตและชี้พิกัดในการดำเนินโครงการขุดลอกหนองปู่เหลือง บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
เมื่อ วันที่ 7 - 8 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งานสาธารณสุข จิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ในการสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง 15 หมู่บ้าน
เมื่อ วันที่ 7 - 8 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งานสาธารณสุข จิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ในการสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง 15 หมู่บ้าน
 
แผนงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตรวจสอบแนวเขตและชี้พิกัดในการดำเนินโครงการขุดลอกหนองเโคกคำอ้อ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
แผนงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตรวจสอบแนวเขตและชี้พิกัดในการดำเนินโครงการขุดลอกหนองเโคกคำอ้อ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
โครงการ ตามแผนงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง โครงการขุดลอกหนองเดิด บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
โครงการ ตามแผนงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง โครงการขุดลอกหนองเดิด บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
กองช่าง อบต.บ้านดง ภารกิจช่วยเหลือภัยแล้ง นำเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ (ชนิดดีเซล) สูบน้ำจากลำน้ำพองเข้าสู่แหล่งน้ำ หนองเดิด บ้านหนองแต้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีน้ำสำหรับเพาะปลูกพืชผัก เป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่
กองช่าง อบต.บ้านดง ภารกิจช่วยเหลือภัยแล้ง นำเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ (ชนิดดีเซล) สูบน้ำจากลำน้ำพองเข้าสู่แหล่งน้ำ หนองเดิด บ้านหนองแต้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีน้ำสำหรับเพาะปลูกพืชผัก เป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่
 
กองช่าง อบต.บ้านดง ภารกิจงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน บ้านขุนด่าน ม.1
กองช่าง อบต.บ้านดง ภารกิจงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน บ้านขุนด่าน ม.1
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน จำนวน 161 ราย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน จำนวน 161 ราย
 
กองช่าง อบต.บ้านดง ภารกิจช่วยเหลือภัยแล้ง นำเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ (ชนิดดีเซล) สูบน้ำจากลำน้ำพองเข้าสู่แหล่งน้ำ หนองเดิด บ้านหนองแต้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีน้ำสำหรับเพาะปลูกพืชผัก เป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่
กองช่าง อบต.บ้านดง ภารกิจช่วยเหลือภัยแล้ง นำเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ (ชนิดดีเซล) สูบน้ำจากลำน้ำพองเข้าสู่แหล่งน้ำ หนองเดิด บ้านหนองแต้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีน้ำสำหรับเพาะปลูกพืชผัก เป็นการสร้างรายได้ อาชีพเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่
 
เช้าวันนี้ ๑๒ ม.ค.๖๔ ท่านปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ท่านเบญจมาศ พลศักดิ์ขวา ท้องถิ่นอำเภออุบลรัตน์ พร้อมคณะ ให้เกียรติลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
เช้าวันนี้ ๑๒ ม.ค.๖๔ ท่านปิติภณ โพธิ์ใต้ ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ท่านเบญจมาศ พลศักดิ์ขวา ท้องถิ่นอำเภออุบลรัตน์ พร้อมคณะ ให้เกียรติลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
 
วันที่ 7 - 8 มกราคม 2564 นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งานสาธารณสุข จิตอาสา
วันที่ 7 - 8 มกราคม 2564 นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งานสาธารณสุข จิตอาสา
 
#อยู่ดีมีแฮงฮักแพงแบ่งปัน ประชุม รวมพลจิตอาสาใกล้ชิดใกล้ใจ ใส่ใจดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ยันเชิงตะกอน
#อยู่ดีมีแฮงฮักแพงแบ่งปัน ประชุม รวมพลจิตอาสาใกล้ชิดใกล้ใจ ใส่ใจดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ยันเชิงตะกอน
 
ขอบพระคุณ อบต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่นให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากร สร้างความรู้ สร้างความสุข สนุกสนาน ให้ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแปน จนทำให้นักเรียนอยากจะมาโรงเรียนทุกวัน
ขอบพระคุณ อบต.หนองแปน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่นให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากร สร้างความรู้ สร้างความสุข สนุกสนาน ให้ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแปน จนทำให้นักเรียนอยากจะมาโรงเรียนทุกวัน
 
ต้อนรับ คณะ อบต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โดยท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล พร้อมทีม ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ต้อนรับ คณะ อบต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โดยท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล พร้อมทีม ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
 
๑๖ ธ.ค.๖๓ ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านรองสมพิต ศรีแนน ท่านผู้ใหญ่สงวน จันพรม นายทรงวุฒิ พิศพล อสม. และจิตอาสาทุกๆท่านตลอดจนครอบครัว พ่อหนูเทียน ตรีวิเศษ ร่วมให้ความร่วมมือในการนำเสนอโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรับการประเมินรับรอง มาตรฐาน สถานพยาบาลจาก สถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.
๑๖ ธ.ค.๖๓ ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านรองสมพิต ศรีแนน ท่านผู้ใหญ่สงวน จันพรม นายทรงวุฒิ พิศพล อสม. และจิตอาสาทุกๆท่านตลอดจนครอบครัว พ่อหนูเทียน ตรีวิเศษ ร่วมให้ความร่วมมือในการนำเสนอโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรับการประเมินรับรอง มาตรฐาน สถานพยาบาลจาก สถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.
 
๒ธ.ค.๖๓ต้อนรับ ทต.เชียงยืน จ.มหาสารคาม นำโดย ท่านอาภรณ์ แสงยศ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน ที่มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะและธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
๒ธ.ค.๖๓ต้อนรับ ทต.เชียงยืน จ.มหาสารคาม นำโดย ท่านอาภรณ์ แสงยศ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน ที่มาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะและธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
 
วันนี้รับเกียรติเป็นพิธีกร/ศาสนพิธีกร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดเขื่อนอุบลรัตน์
วันนี้รับเกียรติเป็นพิธีกร/ศาสนพิธีกร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดเขื่อนอุบลรัตน์
 
ภารกิจวันหยุด นายทรงวุฒิ พิศพล ช่วยงานน้องๆ #นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ทีม รพ.อุบลรัตน์ นักบริบาลชุมชน นำผู้สูงอายุบ้านบ่อกลาง ม.๑๓ ออกกำลังกาย#เพิ่มอาหารกายเติมอาหารใจ
ภารกิจวันหยุด นายทรงวุฒิ พิศพล ช่วยงานน้องๆ #นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ทีม รพ.อุบลรัตน์ นักบริบาลชุมชน นำผู้สูงอายุบ้านบ่อกลาง ม.๑๓ ออกกำลังกาย#เพิ่มอาหารกายเติมอาหารใจ
 
๑๓พ.ย.๖๓ อบต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่นให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพลผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ #งบจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ บ้านนาฝาย ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ขอบพระคุณท่านนายก ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พี่ๆ ทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับ
๑๓พ.ย.๖๓ อบต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่นให้เกียรติเชิญ นายทรงวุฒิ พิศพลผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ #งบจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ บ้านนาฝาย ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ขอบพระคุณท่านนายก ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พี่ๆ ทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ำบ้านคำปลาหลาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบ้านดง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ำบ้านคำปลาหลาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบ้านดง
 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับความอนุเคราะห์จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำเจ้าหน้าที่กู้ชีพฯ เข้าทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค มือ เท้า ปาก ภายในบริเวณโดยรอบ และเครื่องเล่นต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับความอนุเคราะห์จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำเจ้าหน้าที่กู้ชีพฯ เข้าทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค มือ เท้า ปาก ภายในบริเวณโดยรอบ และเครื่องเล่นต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง
 
การฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค มือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง
การฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค มือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง
 
ต้อนรับ #คณะนักษาแพทย์รามาฯ และคุณชญานิศ บุตรดี (พี่หมอเขียว) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุบลรัตน์ ในการนำเสนอผลการศึกษาชุมชนและข้อคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลบ้านดง   ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ร่วมให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
ต้อนรับ #คณะนักษาแพทย์รามาฯ และคุณชญานิศ บุตรดี (พี่หมอเขียว) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.อุบลรัตน์ ในการนำเสนอผลการศึกษาชุมชนและข้อคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลบ้านดง ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล ร่วมให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
 
ประชุมประจำเดือนพร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำลบ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ประชุมประจำเดือนพร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำลบ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างเหมาบริการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
ภารกิจปฏิบัติหน้าที่ นายตรวจ-นายช่าง งานตรวจสอบควบคุมอาคารที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ พ.ศ.2560
ภารกิจปฏิบัติหน้าที่ นายตรวจ-นายช่าง งานตรวจสอบควบคุมอาคารที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ พ.ศ.2560
 
งานควบคุมการก่อสร้างถนนลาดยางฯ และการทดสอบหาค่าความหนาแน่นของชั้นพื้นทางในสนาม บ้านทรัพย์ภุพาน หมู่ที่ 10
งานควบคุมการก่อสร้างถนนลาดยางฯ และการทดสอบหาค่าความหนาแน่นของชั้นพื้นทางในสนาม บ้านทรัพย์ภุพาน หมู่ที่ 10
 
ภารกิจทีมกู้ชีพ อบต.บ้านดง ออกพื้นที่ตัดต้นไม้ภายในโรงเรียนบ้านขุนด่านตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์เข้ามายังทาง อบต.บ้านดง
ภารกิจทีมกู้ชีพ อบต.บ้านดง ออกพื้นที่ตัดต้นไม้ภายในโรงเรียนบ้านขุนด่านตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์เข้ามายังทาง อบต.บ้านดง
 
ช่วงเช้าประชุมจิตอาสา #ใกล้ชิดใกล้ใจใส่ใจดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ยันเชิงตะกอน อบต.บ้านดง ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธาน และนายทรงวุฒิ พิศพล วิทยากรพี่เลี้ยงจิตอาสา
ช่วงเช้าประชุมจิตอาสา #ใกล้ชิดใกล้ใจใส่ใจดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ยันเชิงตะกอน อบต.บ้านดง ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เป็นประธาน และนายทรงวุฒิ พิศพล วิทยากรพี่เลี้ยงจิตอาสา
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี (เครือข่ายท่านนายก) ท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ให้เกียรติต้อนรับ ทีมธนาคารขยะ ให้ข้อมูลโดย น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล นายทรงวุฒิ พิศพล ผช.นวก.สุขาภิบาล และทีม "
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี (เครือข่ายท่านนายก) ท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ให้เกียรติต้อนรับ ทีมธนาคารขยะ ให้ข้อมูลโดย น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล นายทรงวุฒิ พิศพล ผช.นวก.สุขาภิบาล และทีม "
 
ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.บ้านดง น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล(ผู้ประสานงานโครงการฯ) พร้อมทีมงาน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ มอบวัสดุอุปกรณ์ คือ ๑.ถังน้ำหมักชีวภาพ ๒.ถุงตาข่าย(ผ้ากะแง่งแบ่งขยะ) ๓.บ่อซีเมนต์ทำปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้ โครงการส่วนเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ของ อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง ท่านอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.บ้านดง น.ส.เนตรนภา วิเชียรดี นักวิชาการสุขาภิบาล และนายทรงวุฒิ พิศพล ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล(ผู้ประสานงานโครงการฯ) พร้อมทีมงาน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ มอบวัสดุอุปกรณ์ คือ ๑.ถังน้ำหมักชีวภาพ ๒.ถุงตาข่าย(ผ้ากะแง่งแบ่งขยะ) ๓.บ่อซีเมนต์ทำปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้ โครงการส่วนเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ของ อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 
จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง และ บก. เก่ง หนังสือพิมพ์สยามไทยแลนด์นิวส์ ทีวีออนไลน์ ร่วมงานต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา มาอบรมศึกษาดูงาน เกษตรชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และชมวิธีการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก ของนายบุญสี ศรีกุล
จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง และ บก. เก่ง หนังสือพิมพ์สยามไทยแลนด์นิวส์ ทีวีออนไลน์ ร่วมงานต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา มาอบรมศึกษาดูงาน เกษตรชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และชมวิธีการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก ของนายบุญสี ศรีกุล
 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้ออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตตำบลบ้านดง และมอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมธัญพืชเนสท์เล่ซีรีแล็ค ให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน ช่วงอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป – 12 เดือน ที่บ้านห้วยทราย หมู่ 7,14 บ้านหนองผักแว่น หมู่ 11 บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ 10 และบ้านคำปลาหลาย หมู่ 9
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้ออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตตำบลบ้านดง และมอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมธัญพืชเนสท์เล่ซีรีแล็ค ให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน ช่วงอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป – 12 เดือน ที่บ้านห้วยทราย หมู่ 7,14 บ้านหนองผักแว่น หมู่ 11 บ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ 10 และบ้านคำปลาหลาย หมู่ 9
 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้ออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตตำบลบ้านดง และมอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมธัญพืชเนสท์เล่ซีรีแล็ค ให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน ช่วงอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป – 12 เดือน ที่บ้านกุดเชียงมี หมู่ 8,15 บ้านหนองแต้ หมู่5,6
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้ออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตตำบลบ้านดง และมอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมธัญพืชเนสท์เล่ซีรีแล็ค ให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน ช่วงอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป – 12 เดือน ที่บ้านกุดเชียงมี หมู่ 8,15 บ้านหนองแต้ หมู่5,6
 
ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้จัดการธนาคารขยะรีไซเคิลฯ(ผู้ประสานงานโครงการ) และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ มอบวัสดุอุปกรณ์ คือ ๑.ถังน้ำหมักชีวภาพ ๒.ถุงตาข่าย(ผ้ากะแง่งแย่งขยะ) ๓.บ่อซีเมนต์ทำปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้ โครงการส่วนเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ของ อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง นายทรงวุฒิ พิศพล ผู้จัดการธนาคารขยะรีไซเคิลฯ(ผู้ประสานงานโครงการ) และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ มอบวัสดุอุปกรณ์ คือ ๑.ถังน้ำหมักชีวภาพ ๒.ถุงตาข่าย(ผ้ากะแง่งแย่งขยะ) ๓.บ่อซีเมนต์ทำปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้ โครงการส่วนเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ของ อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 
ภารกิจงานดูแลภูมิทัศน์ รอบหนองบึงไทร ตอนล่าง บ้านดง หมู่2
ภารกิจงานดูแลภูมิทัศน์ รอบหนองบึงไทร ตอนล่าง บ้านดง หมู่2
 
กองช่าง อบต.บ้านดง กับภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ชนิดดีเซล...เพื่อสูบน้ำจากลำห้วยคุมมุมส่วนแยก เข้าหนองบึงไทร บ้านดง ม.2 เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ในฤดูแล้ง สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
กองช่าง อบต.บ้านดง กับภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ชนิดดีเซล...เพื่อสูบน้ำจากลำห้วยคุมมุมส่วนแยก เข้าหนองบึงไทร บ้านดง ม.2 เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ในฤดูแล้ง สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
 
ภารกิจกองช่าง ประจำสัปดาห์ งานซ่อมแซมไฟฟ้าถนน
ภารกิจกองช่าง ประจำสัปดาห์ งานซ่อมแซมไฟฟ้าถนน
 
งานเกรดปรับเกลี่ยและบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง (หินคลุก) ถนนลาดยางสายบ้านทรัพย์ภูพาน - บ้านขุนด่าน ช่วงระยะที่ 2 ยาว800 เมตร
งานเกรดปรับเกลี่ยและบดอัดแน่นชั้นพื้นทาง (หินคลุก) ถนนลาดยางสายบ้านทรัพย์ภูพาน - บ้านขุนด่าน ช่วงระยะที่ 2 ยาว800 เมตร
 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้ออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ได้ออกพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
งานควบคุมการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ ๑๐ (สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ๔๐๔๙ บ้านทรัพย์ภูพาน-บ้านขุนด่าน) ช่วงระยะ 50 ม.
งานควบคุมการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ ๑๐ (สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ๔๐๔๙ บ้านทรัพย์ภูพาน-บ้านขุนด่าน) ช่วงระยะ 50 ม.
 
งานควบคุมการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ ๑๐ (สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ๔๐๔๙ บ้านทรัพย์ภูพาน-บ้านขุนด่าน) ช่วงระยะ 800 ม. (ช่วงที่ 2)
งานควบคุมการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทรัพย์ภูพาน หมู่ที่ ๑๐ (สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ๔๐๔๙ บ้านทรัพย์ภูพาน-บ้านขุนด่าน) ช่วงระยะ 800 ม. (ช่วงที่ 2)
 
ทีมงานกองช่าง อบต.บ้านดง ได้ออกทดสอบความหนาแน่นในสนาม ของชั้นพื้นทาง (หินคลุก) ลาดยาง ช่วง 800 ม. และ งาน Prime Coat ลาดยางช่วงระยะ 50 ม. เส้นบ้านขุนด่าน-บ้านทรัพย์ภูพาน
ทีมงานกองช่าง อบต.บ้านดง ได้ออกทดสอบความหนาแน่นในสนาม ของชั้นพื้นทาง (หินคลุก) ลาดยาง ช่วง 800 ม. และ งาน Prime Coat ลาดยางช่วงระยะ 50 ม. เส้นบ้านขุนด่าน-บ้านทรัพย์ภูพาน
 
เช้านี้ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บ้านดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เช้านี้ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บ้านดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์คณะกรรมและคณะทำงาน นำโดยท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เข้าศึกษาดูงาน อบต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์คณะกรรมและคณะทำงาน นำโดยท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง เข้าศึกษาดูงาน อบต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ
 
13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์
13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์
 
12 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
12 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
วันนี้ 8 ตุลาคม 2563 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดประชุมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเตรียมความพร้อมและรับนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันนี้ 8 ตุลาคม 2563 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดประชุมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเตรียมความพร้อมและรับนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 
งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง เฉพาะตามจุดที่อุดหนุนการไฟฟ้า) ตามจุดที่มีการแจ้งซ่อมในแต่ละหมู่บ้าน #กองช่าง อบต.บ้านดง
งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง เฉพาะตามจุดที่อุดหนุนการไฟฟ้า) ตามจุดที่มีการแจ้งซ่อมในแต่ละหมู่บ้าน #กองช่าง อบต.บ้านดง
 
งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นพื้นทางเดิม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านทรัพย์ภูพาน - บ้านขุนด่าน ช่วง ที่ 2
งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นพื้นทางเดิม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านทรัพย์ภูพาน - บ้านขุนด่าน ช่วง ที่ 2
 
3 ตุลาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมจัดทำโรงทานแจกจ่ายสำหรับท่านที่เข้าร่วมงานบุญประเพณีตักบาตรเทโว นมัสการองค์พระใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท ประจำปี 2563 ณ วัดพระบาทภูพานคำ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
3 ตุลาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ร่วมจัดทำโรงทานแจกจ่ายสำหรับท่านที่เข้าร่วมงานบุญประเพณีตักบาตรเทโว นมัสการองค์พระใหญ่ ไหว้รอยพระพุทธบาท ประจำปี 2563 ณ วัดพระบาทภูพานคำ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
ส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ อบต.บ้านดง มอบชุดทำแผล ให้กับ รพ.สต.บ้านดง จำนวน ๒๐๐ ชุด
ส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ อบต.บ้านดง มอบชุดทำแผล ให้กับ รพ.สต.บ้านดง จำนวน ๒๐๐ ชุด
 
วันนี้กิจกรรม กองช่าง อบต.บ้านดง ประจำสัปดาห์ (ช่วงบ่าย วันที่ 2 ตุลาคม 63) งานซ่อมแซมถนนสายหลักเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลบ้านดง
วันนี้กิจกรรม กองช่าง อบต.บ้านดง ประจำสัปดาห์ (ช่วงบ่าย วันที่ 2 ตุลาคม 63) งานซ่อมแซมถนนสายหลักเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลบ้านดง
 
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงวันให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรอบๆบ่อขยะ
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงวันให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนรอบๆบ่อขยะ
 
ภารกิจแก้ไขปัญหาข้อพิพาทของประชาชน...กองช่าง อบต.บ้านดง พร้อมด้วยงานกฎหมายและคดีฯ ในฐานะ นายช่าง และนายตรวจ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522...ออกตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณีพิพาท ร้องเรียน ร้องทุกข์ กรณีฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ กรณีรายดังกล่าวสามารถตกลงแก้ไขให้เป็นการถูกต้องด้วยดี
ภารกิจแก้ไขปัญหาข้อพิพาทของประชาชน...กองช่าง อบต.บ้านดง พร้อมด้วยงานกฎหมายและคดีฯ ในฐานะ นายช่าง และนายตรวจ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522...ออกตรวจสอบแก้ไขปัญหากรณีพิพาท ร้องเรียน ร้องทุกข์ กรณีฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ กรณีรายดังกล่าวสามารถตกลงแก้ไขให้เป็นการถูกต้องด้วยดี
 
กิจกรรม กองช่าง อบต.บ้านดง ประจำสัปดาห์ งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ตามจุดที่มีการแจ้งซ่อมในแต่ละหมู่บ้าน บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรม กองช่าง อบต.บ้านดง ประจำสัปดาห์ งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ตามจุดที่มีการแจ้งซ่อมในแต่ละหมู่บ้าน บ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันนี้ อบต.บ้านดง ร่วมสร้างบุญกุศล กับ คนไร้ที่พึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านดง นำโดย ท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน และชาวบ้านหนองผักแว่น ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการจัดงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อเฉลียว วิชิต ที่จากไปด้วยอาการสงบ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.07 น. สิริอายุ 83 ปี
วันนี้ อบต.บ้านดง ร่วมสร้างบุญกุศล กับ คนไร้ที่พึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านดง นำโดย ท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน และชาวบ้านหนองผักแว่น ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการจัดงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อเฉลียว วิชิต ที่จากไปด้วยอาการสงบ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.07 น. สิริอายุ 83 ปี
 
กิจกรรม 5 ส. กองช่าง อบต.บ้านดง
กิจกรรม 5 ส. กองช่าง อบต.บ้านดง
 
29 กันยายน 2563 ทีมงานชุดเฉพาะกิจ จิตอาสา กองช่าง (พนักงานจ้างเหมาโรงสูบน้ำฯ+ทีมช่าง) ทำความสะอาด ตัดหญ้า ต้นไม้ วัชพืช ที่ขึ้นปกคลุมบริเวณป้ายที่ทำการ บริเวณประตูทางเข้า เพื่อความสะอาด สวยงาม ตามหลักถนนทางเข้าสะอาด หน้าบ้านน่ามอง
29 กันยายน 2563 ทีมงานชุดเฉพาะกิจ จิตอาสา กองช่าง (พนักงานจ้างเหมาโรงสูบน้ำฯ+ทีมช่าง) ทำความสะอาด ตัดหญ้า ต้นไม้ วัชพืช ที่ขึ้นปกคลุมบริเวณป้ายที่ทำการ บริเวณประตูทางเข้า เพื่อความสะอาด สวยงาม ตามหลักถนนทางเข้าสะอาด หน้าบ้านน่ามอง
 
งานติดตั้งป้ายเตือน และงานเกรดปรับเกลี่ยแต่งบดอัดชั้นรองพื้นทาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านทรัพย์ภูพาน - บ้านขุนด่าน (ช่วงที่2)
งานติดตั้งป้ายเตือน และงานเกรดปรับเกลี่ยแต่งบดอัดชั้นรองพื้นทาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านทรัพย์ภูพาน - บ้านขุนด่าน (ช่วงที่2)
 
30 กันยายน 2563 ธนาคารขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดงได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต ม.๓ บ้านดง ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น รายที่ ๑๓๕ ด้วยรักและไมตรีจิต
30 กันยายน 2563 ธนาคารขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดยท่าน จ.ส.อ.อดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดงได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต ม.๓ บ้านดง ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น รายที่ ๑๓๕ ด้วยรักและไมตรีจิต
 
"#ขยะบุญ #เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม #พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต" กิจกรรมรับซื้อขยะ บ้านกุดเชียงมี ม.๘ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๙ ครัวเรือน ขอบน้ำจิตน้ำใจทุกท่านครับ อบต.บ้านดงปันฮักสู่ชุมชน ๓๐ก.ย.๖๓
"#ขยะบุญ #เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม #พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต" กิจกรรมรับซื้อขยะ บ้านกุดเชียงมี ม.๘ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๙ ครัวเรือน ขอบน้ำจิตน้ำใจทุกท่านครับ อบต.บ้านดงปันฮักสู่ชุมชน ๓๐ก.ย.๖๓
 
วันที่ 28 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์การส่วนท้องถิ่น
วันที่ 28 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์การส่วนท้องถิ่น
 
วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใบนการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กร และเพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความรักชาติ สร้างความสามัคคี มีความพร้อมเพรียงกันได้แสดงออกถึงการทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
วันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นำโดย จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติและพบผู้บริหารทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใบนการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์กร และเพื่อการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความรักชาติ สร้างความสามัคคี มีความพร้อมเพรียงกันได้แสดงออกถึงการทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 
งานตีเส้นจราจร ถนนลาดยางสายบ้านขุนด่าน-บ้านทรัพย์ภูพาน (ช่วงที่1 ระยะทาง 835 ม.)
งานตีเส้นจราจร ถนนลาดยางสายบ้านขุนด่าน-บ้านทรัพย์ภูพาน (ช่วงที่1 ระยะทาง 835 ม.)
 
ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่๓ ที่ได้รับงบจาก กองทุนสิ่งแวดล้อม
ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่๓ ที่ได้รับงบจาก กองทุนสิ่งแวดล้อม
 
กิจกรรม กองช่าง อบต.บ้านดง ประจำสัปดาห์ (วันที่สอง) (ภารกิจเฉพาะกิจ จิตอาสา ลงแรง ร่วมใจ) ซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ ที่ชำรุดเสียหาย บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7
กิจกรรม กองช่าง อบต.บ้านดง ประจำสัปดาห์ (วันที่สอง) (ภารกิจเฉพาะกิจ จิตอาสา ลงแรง ร่วมใจ) ซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ ที่ชำรุดเสียหาย บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7
 
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ได้มีการดำเนินการจัดโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย และอุบัติเหตุ โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ
วันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง ได้มีการดำเนินการจัดโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย และอุบัติเหตุ โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ
 
กิจกรรม กองช่าง อบต.บ้านดง ประจำสัปดาห์ (วันที่สอง) ช่วงบ่ายๆ... (ภารกิจเฉพาะกิจ จิตอาสา ลงแรง ร่วมใจ) ซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ ที่ชำรุดเสียหาย บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8,15- บ้านดง หมู่ที่ 2,3
กิจกรรม กองช่าง อบต.บ้านดง ประจำสัปดาห์ (วันที่สอง) ช่วงบ่ายๆ... (ภารกิจเฉพาะกิจ จิตอาสา ลงแรง ร่วมใจ) ซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ ที่ชำรุดเสียหาย บ้านกุดเชียงมี หมู่ที่ 8,15- บ้านดง หมู่ที่ 2,3
 
ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง และนายทรงวุฒิ พิศพล ประชุมโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม บ้านห้วยทราย หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายก อบต.บ้านดง และนายทรงวุฒิ พิศพล ประชุมโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม บ้านห้วยทราย หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 
ภารกิจกองช่าง อบต.บ้านดง ประจำวันที่ 24 ก.ย.63 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ... ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ข้อ 176) และผู้ควบคุมงาน...ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ข้อ 178) ทำการออกตรวจสอบสถานที่จุดก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 (ตอนที่ 1) ระยะทางยาว 835.00 เมตร
ภารกิจกองช่าง อบต.บ้านดง ประจำวันที่ 24 ก.ย.63 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ... ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ข้อ 176) และผู้ควบคุมงาน...ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ข้อ 178) ทำการออกตรวจสอบสถานที่จุดก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขุนด่าน หมู่ที่ 1 (ตอนที่ 1) ระยะทางยาว 835.00 เมตร
 
วันที่ 24 กันยายน 2563 ประชุมปิดงบ สปสช. อบต.บ้านดง ขอบคุณทุกภาคส่วนครับ
วันที่ 24 กันยายน 2563 ประชุมปิดงบ สปสช. อบต.บ้านดง ขอบคุณทุกภาคส่วนครับ
 
กิจกรรมกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำสัปดาห์ (ภารกิจเฉพาะกิจ จิตอาสา ลงแรง ร่วมใจ) ซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านกุดเชียงมี ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำสัปดาห์ (ภารกิจเฉพาะกิจ จิตอาสา ลงแรง ร่วมใจ) ซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อ ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านกุดเชียงมี ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
วันนี้ส่วนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ นำโดย ดาบตำรวจพิชิต วารีศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมด้วย นางสมพิต ศรีแนน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นายโกสิน รัฐวร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านดงและหัวหน้าส่วน ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในการเข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านดง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง