องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ผลงาน
 
ศูนย์ข่าวทานตะวันขอนแก่น ที่ให้เกียรติตำบลบ้านดงได้นำเสนอผลงานการจัดการขยะที่ต้นทางชุมชน ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต”
ศูนย์ข่าวทานตะวันขอนแก่น ที่ให้เกียรติตำบลบ้านดงได้นำเสนอผลงานการจัดการขยะที่ต้นทางชุมชน ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต”
 
ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์  เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเป็นตัวแทนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ท่านท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น เข้ารับโล่รางวัล “ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ” กระทรวงมหาดไทย
ท่านจ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเป็นตัวแทนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ท่านท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น เข้ารับโล่รางวัล “ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ” กระทรวงมหาดไทย
 
อบต.บ้านดง ตัวแทนจังหวัดขอนแก่นร่วมแสดงนิทรรศการผลงานดีเด่น               “ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต”ต่อท่าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในงาน “พลังคน พชอ. ประจำปี 2562
อบต.บ้านดง ตัวแทนจังหวัดขอนแก่นร่วมแสดงนิทรรศการผลงานดีเด่น “ขยะบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต”ต่อท่าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในงาน “พลังคน พชอ. ประจำปี 2562
 
จังหวัดขอนแก่น มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้กระทำความดี “ในการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งชุมชนต้นแบบจัดการขยะต้นทาง”ตามแนวทางฌาปนกิจสงเคราะห์ สนับสนุนโครงการ “จังหวัดสะอาด” และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานร่วมขยายผลสู่ชุมชนอื่นของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
จังหวัดขอนแก่น มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้กระทำความดี “ในการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งชุมชนต้นแบบจัดการขยะต้นทาง”ตามแนวทางฌาปนกิจสงเคราะห์ สนับสนุนโครงการ “จังหวัดสะอาด” และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานร่วมขยายผลสู่ชุมชนอื่นของจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐