องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
การประชุมสภา
 
วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมคณะ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ก่อนเข้ารับหน้าที่ในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พร้อมคณะ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ก่อนเข้ารับหน้าที่ในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
ท่านพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ ได้กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ครั้งแรก ในวันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
ท่านพยุง เหล็กดี นายอำเภออุบลรัตน์ ได้กำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ครั้งแรก ในวันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓  วันที่ ๒๘ กันยายัน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ กันยายัน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง