องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
แบบคำร้อง
 
 
ไฟล์ดาวน์โหล>>>คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น