องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ประกาศจาก อบต.
 
นโยบายมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการกำหนดเขตปลอดบุหรี่
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง กำหนดนโยบาย/มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการกำหนดเขตปลอดบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไฟล์ดาวน์โหลด>>>>ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเรื่องนโยบายมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ