องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
ดาวโหลดไฟล์>>>แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560