องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
 
เรื่อง รายงายแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2560
 
ไฟล์ดาวน์โหลด>>>เรื่อง รายงายแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2560