องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
 
เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
ไฟล์ดาวน์โหลด>>>เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563