องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
E-service
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
320
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8245
ผู้เข้าชมทั้งหมด
301754
 
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ด้วยวิธี e-biding)
 
เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผด.2)
 
เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
เรื่อง สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ (กั้นห้องเรียนจำนวน 2 ห้อง)
 
เรื่อง ขอส่งแบบรายงานผลปกิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561
 
เรื่อง รายงายแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2560
 
เรื่อง ขอส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
 
ถนนลูกรัง-บ้านดง-หมู่ที่-2-สายที่สาธารณะดอนโรงเรียนเชื่อมลำห้วยคุมมุม
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560