องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
 
ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
 
แบบจัดหาพัสดุ อบต.บ้านดง ปีงบประมาณ 2566
 
ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
 
แบบจัดหาพัสดุ อบต.บ้านดง ปีงบประมาณ 2565
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ด้วยวิธี e-biding)
 
เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
เรื่อง จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ผด.2)
 
เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
เรื่อง สรุปผลการประมาณราคาค่าปรับปรุง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ (กั้นห้องเรียนจำนวน 2 ห้อง)
 
เรื่อง ขอส่งแบบรายงานผลปกิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561
 
เรื่อง รายงายแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2560
 
เรื่อง ขอส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
 
ถนนลูกรัง-บ้านดง-หมู่ที่-2-สายที่สาธารณะดอนโรงเรียนเชื่อมลำห้วยคุมมุม
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560