องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
 
มารู้จัก ขยะกันเถอะ
ศูนย์การเรียนรู้การเพราะเลี้ยงไส้เดือน
สรุปภาพซื้อขยะรอบ6(2)
รอบ6กิจกรรมรับซื้อขยะ ภายใต้โครงการธนาคาร
ภาพกิจกรรมการมอบสวัสดิการเงินฌาปณกิจตาม
ทะเบียนการมอบเงินฌาปนกิจ
การทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะที่ย่อยสลายได้
ใบสมัครสมาชิก
ใบขอมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
แบบคำร้องขอรับเงินกองทุน
แนวทางและขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
๓ ห่วง ๒ เงื่อนเรื่องขยะ