องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
E-service
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
326
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8251
ผู้เข้าชมทั้งหมด
301760
 
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
 
มารู้จัก ขยะกันเถอะ
ศูนย์การเรียนรู้การเพราะเลี้ยงไส้เดือน
สรุปภาพซื้อขยะรอบ6(2)
รอบ6กิจกรรมรับซื้อขยะ ภายใต้โครงการธนาคาร
ภาพกิจกรรมการมอบสวัสดิการเงินฌาปณกิจตาม
ทะเบียนการมอบเงินฌาปนกิจ
การทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะที่ย่อยสลายได้
ใบสมัครสมาชิก
ใบขอมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
แบบคำร้องขอรับเงินกองทุน
แนวทางและขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
๓ ห่วง ๒ เงื่อนเรื่องขยะ