องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
E-service
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
327
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8252
ผู้เข้าชมทั้งหมด
301761
 
รายงานการเงินประจำเดือน
 
แผนการจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ปีงบประมาณ 2565
 
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2563
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
รายงานประจำเดือนธันวาคม 2562
 
รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 
รายงานประจำเดือนตุลาคม 2562
 
รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 
รายงานประจำเดือนเมษายน 2562
 
รายงานประจำเดือนมีนาคม 2562
 
รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
รายงานประจำเดือนมกราคม 2562
 
รายงานประจำเดือนธันวาคม 2561
 
รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 
รายงานประจำเดือนตุลาคม 2561