องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
E-service
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
312
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8237
ผู้เข้าชมทั้งหมด
301746
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการรายงานผลการแก้ไขปัญหา
สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการมารับบริการของกองช่าง อบต.บ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการมารับบริการของผู้เสียภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)