องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
E-service
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
331
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8256
ผู้เข้าชมทั้งหมด
301765
 
ความพึงพอใจในการบริการ
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)
 
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)
 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(รอบ6 เดือน ต.ต.61-มี.ค.62)
 
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงค์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ6 เดือน (ตุลาคม 2561- มีนาคม 2562)