องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เดือน กันยายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เดือน สิงหาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เดือน กรกฎาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เดือน มิถุนายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เดือน พฤษภาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เดือน เมษายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เดือน มีนาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เดือน มกราคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เดือน ธันวาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เดือน พฤศจิกายน 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เดือน ตุลาคม 2563