องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เดือน มีนาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เดือน มกราคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เดือน ธันวาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เดือน พฤศจิกายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เดือน ตุลาคม 2564