องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
 
คู่มือประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระเบียบ/กฎหมาย อปท.ที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลบ้านดง
ประกาศแผนปฏิบัติ จัดซื้อ จัดจ้าง
การเปิดเผยข้อมูลราคากลาง
สขร_1
การประเมิน  ITA  ประจำปี  2562
รายงานการเงินประจำเดือน
E-service
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1111 สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานกอนทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าชมวันนี้
331
ผู้เข้าชมเดือนนี้
8256
ผู้เข้าชมทั้งหมด
301765
 
วิสัยทัศน์
 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

“ชุมชนน่าอยู่  ประชาคมเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดี  แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”