องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
รายงานงบการเงินประจำเดือน
 
รายงานงบประจำเดือนตุลาคม 2565
รายงานงบประจำเดือนกันยายน 2565
รายงานงบประจำเดือนสิงหาคม 2565
รายงานงบประจำเดือนกรกฎาคม 2565
รายงานงบประจำเดือนมิถุนายน 2565
รายงานงบประจำเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานงบประจำเดือนเมษายน 2565
รายงานงบประจำเดือนมีนาคม 2565
รายงานงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานงบประจำเดือนมกราคม 2565
รายงานงบประจำเดือนธันวาคม 2564
รายงานงบประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานงบประจำเดือนตุลาคม 2564