องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
รายงานงบการเงินประจำเดือน
 
รายงานงบประจำเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานงบประจำเดือนเมษายน 2565
รายงานงบประจำเดือนมีนาคม 2565
รายงานงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานงบประจำเดือนมกราคม 2565
รายงานงบประจำเดือนธันวาคม 2564
รายงานงบประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานงบประจำเดือนตุลาคม 2564