องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง Home E-Mail
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(4) ปีงบประมาณ 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(3) ปีงบประมาณ 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(2) ปีงบประมาณ 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(1) ปีงบประมาณ 2565